SHRANJEVANJE IN VZDRŽEVANJE PRIKLOPNIKOV

Redno vzdrževano vlečno vozilo in priklopnik sta osnovna pogoja za vašo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Tehnično brezhibnost dosežemo z redno kontrolo in rednim vzdrževanjem priklopnika in vlečnega vozila.

Pri priklopnikih najpogosteje prihaja do težav zaradi neprimernega shranjevanja in neprimerne kontrole ležajev, vzmetenja, zavor in pnevmatik.

Prikolico, ki dalj miruje, je priporočeno primerno razbremeniti. Treba je razbremeniti pnevmatike, kolesa, vzmeti in zavore. To naredimo tako, da prikolico podstavimo s primernimi nosilci-bloki. Namestimo jih na spojna mesta okvirja prikolice in podvozja, kar najlažje naredimo z uporabno primernih podpornih koles za dvigovanje-spuščanje, oziroma z uporabo primernih stojk (preberite navodila ali se pozanimajte pri proizvajalcu prikolic).

 

PREVERJANJE PRIKLOPNIKA PRED IN MED UPORABO

● Pnevmatike

Natančno in pozorno preglejte vse pnevmatike. Če vaša prikolica dolgo ni bila uporabljana, je lahko  katera pnevmatika prazna. Pred začetkom vožnje preverite tlak v pnevmatikah in ga naravnajte na  predpisano vrednost. Če ste v dvomih, poiščite podatek v priročniku ali pa se obrnite na proizvajalca  pnevmatik ali proizvajalca prikolice.

● Kolesne matice

Preverjanje kolesnih matic je treba opraviti

- pred prvo vožnjo,

- po prevoženih 50 km,

- čez naslednjih 400 km,

- nadaljnje kontrole je priporočljivo opravljati po vsakih prevoženih 1000 km, oziroma vsakih 6 mesecev.

Kolesne matice je treba preveriti in zategniti z moment ključem 125 Nm. Na novi prikolici, oziroma ob popravilu ali servisu prikolice, postopek opravimo mi.

● Vlečna kljuka, priklop, ročna zavora

Preverite, ali sta vlečna kljuka in priklop pravilno priklopljena. Pazite na položaj podpornega kolesa, ter  na položaj ročne zavore priklopnika.

● Varnostna veriga

Preverite ali je varnostna veriga pravilno nameščena.

● Signalne luči

Preverite delovanje vseh signalnih luči.

● Vidnost-zakritost

Preverite, ali so signalne luči, registrska tablica in oznake vaše prikolice jasno vidni (da niso zakrite z  delom tovora ali umazane).

● Tovor

Preverite pritrjenost, razmestitev in zavarovanost tovora. Stranice in pokrovi morajo biti zaprti.

● Vzvratna ogledala

Primerno si nastavite vzvratna ogledala (če imate posebna dodatna ogledala za prikolico, potem jih namestite)

● Zavore

Naredite eno ali dve preizkusni ustavljanji. S tem se prepričate v pravilno delovanje zavor in korektno pritrditev tovora.

 


KONTROLA STANJA PRIKLOPNIKA MED UPORABO /ob postankih/

● Preverite, ali so sklopke in verige varno zapeti.

● Preverite stanje zavor in kolesnih ležajev (z roko potipajte in ocenite, ali se zavore ali kolesni ležaji pregrevajo)

● Preverite stanje električnega priključka (ali je zapet in ali signalizacija deluje)

● Preverite, ali so pnevmatike dovolj napolnjene.

● Preverite, ali je tovor primerno pritrjen in da so pokrovi in stranice pravilno zaprti.

ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST POSKRBI NAŠ SERVIS

ŽELIMO VAM VARNO VOŽNJO S TEHNIČNO BREZHIBNO PRIKOLICO

Originalne dele prodajamo v internetni trgovini