Navodilo je namenjeno predvsem uporabnikom, ki nimajo izkušenj pri uprorabi prikolic.

Zmeraj upoštevajte varnostne ukrepe, med ostalimi tudi naslednje:
• Ne dajajte drugim priložnost, da lahko prevzamejo nadzor nad vlečnim vozilom, dokler se vi ukvarjate s prikolico (ko greste ven iz vozila, ugasnite motor in zategnite ročno zavoro). 
• Nikoli ne vstavljajte prste v čeljusti sklopke.
•Odpenjanje ali pripenjanja prikolice ne izvajajte, če ni dovolj prostora med prikolico in vlečnim vozilom (če je vlečno vozilo preblizu prikolici ali pa je pod velikim kotom na prikolico). 
• Vedno poskrbite, da uporabite vse varnostne naprave.
• Ne poskušajte vleči prikolice, če imata vlečno vozilo in prikolica vlečni napravi, ki se ne ujemata (ki nista združljivi).
• Nikoli ne poskušajte vleči prikolice, če sklopka ni pravilno zaklenjena. Vsekakor upoštevajte navodila proizvajalcev.
• Nekorektno izvajanje postopka ali odstopanje od predvidenega vrstnega reda povzroča potencialne nevarnosti za vas in druge.
• Preden začnete pripenjati ali odpenjati prikolico, morate podrobno poznati navodila proizvajalca konkretne prikolice, saj imajo prikolice različne sisteme za pripenjanje in njihova nekorektna uporaba je lahko tudi smrtno nevarna.
Svetujemo tudi ogled video posnetka na YOUTUBE >> Postopek odpenjanja in pripenjanja prikolice

Opis postopka pripenjanja prikolice
• Preglejte vlečno kljuko in naprave za zaklepanje za morebitnimi poškodbami. Ob kakršni koli poškodbi ne pripenjajte prikolice, preden strokovna oseba ne odpravi poškodbe.
• Preverite in po potrebi z uporabo podpornega kolesa prilagodite višino prikolice višini kljuke vlečnega vozila. Vsekakor upoštevajte navodila proizvajalca!! Nekorektno nastavljena višina in slab občutek za razdaljo pogosto pripeljeta do tega, da sklopka prikolice poškoduje karoserijo vlečnega vozila.
• Počasi zapeljite vlečno vozilo do sklopke in priklopite prikolico na vlečno vozilo, zaklep mora biti v položaju zaklenjeno.
• Priklopite varnostno napravo in preverite ali je ročna zavora prikolice zategnjena.
• Z roko preverite spoj (poskusite dvigniti vlečni drog prikolice) v vertikalni smeri (vlečna kljuka-sklopka) in se na ta način prepričajte, da sta vlečna kljuka in sklopka korektno povezani. Če se prikolica pri tem testu odpne potem ni bila pravilno pripeta ali pa je prikolica v okvari.
• Zdaj lahko naredite test na ta način, da z vlečnim vozilom počasi poskusite povleči prikolico. Ponovitev tega testa vam daje večje zagotovilo, da je vlečna kljuka pravilno povezana s sklopko. Če se prikolica pri tem testu odpne, potem ni bila korektno pripeta ali pa je v okvari.
• Zategnite ročno zavoro vlečnega vozila, ugasnite motor, in priklopite električno napeljavo prikolice z napeljavo vlečnega vozila ter preverite delovanje vseh signalnih luči.
• Ne pozabite pospraviti podporne noge ali podpornega kolesa (postavite jih v transportni položaj in zavarujte, da se ne premikajo).
• Predlagamo, da se še enkrat sprehodite okoli prikolice in vlečnega vozila, naredite vizualni pregled in pri tem obvezno preverite stanje pnevmatik, pritrditev tovora in vidnost registrske tablice.
• Zdaj lahko sprostite ročno zavoro prikolice in se počasi odpravite na pot.

Opis postopka odpenjanja prikolice
• Prikolico pravilno parkirajte, ugasnite motor, zategnite ročno zavoro vlečnega vozila in izvlecite kontaktni ključ.
• Zategnite ročno zavoro prikolice, odstranite varnostno verigo in postavite podporno kolo v primeren položaj. Vsekakor upoštevajte navodila proizvajalca!
• Odklopite električno napeljavo prikolice od električne napeljave vlečnega vozila (konektorje shranite na za to predvideno mesto, da vam ne padejo na tla in se umažejo ali poškodujejo).
• Odprite sklopko in zelo počasi odpeljite vlečno vozilo od prikolice.
• Ugasnite motor vlečnega vozila, zategnite ročno zavoro vlečnega vozila in se sprehodite okoli prikolice, preverite ali je vse normalno (tovor, pnevmatike ...).

ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST POSKRBI NAŠ SERVIS

ŽELIMO VAM VARNO VOŽNJO S TEHNIČNO BREZHIBNO PRIKOLICO

Originalne dele prodajamo v internetni trgovini