Priporočamo, da se potencialni novi lastniki že pred nakupom prikolice seznanijo z veljavnimi predpisi, ki regulirajo področje tehničnih pregledov prikolic.

V nadaljevanju je naša neuradna skrajšana izbira predpisov, ki regulirajo področje TEHNIČNIH PREGLEDOV PRIKOLIC.

ZA NOVE LAHKE PRIKLOPNIKE, ki imajo prvi tehnični pregled štiri leta po prvi uporabi, se izda potrdilo o tehnični brezhibnosti na podlagi predloženega potrdila o skladnosti, ki namesto številke zapisnika o tehničnem pregledu vsebuje številko potrdila o skladnosti. To potrdilo lahko izda tudi upravna enota.
Seznam organizacij pooblaščenih za izdajo potrdil o skladnosti je objavljen na spletni strani Agencije za varnost cestnega prometa. Na tem seznamu so Prikolice Mrak d.o.o. pooblaščene za izdajanje potrdil za prikolice znamke Agados.

PRVI TEHNIČNI PREGLED PRIKOLICE (podrobnosti si lahko ogledate na spletni strani AVP)
● Prvi tehnični pregled se opravi po prvi registraciji motornega oziroma priklopnega vozila, in sicer
- eno leto po prvi registraciji za: tovorna in vlečna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg; delovna vozila; avtobuse; priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg; motorna vozila, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov; motorna vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike; motorna vozila za izposojo brez voznika; intervencijska vozila, ki so opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo;
- štiri leta po prvi registraciji za vsa druga motorna in priklopna vozila;
- štiri leta po nakupu s strani prvega dokončnega kupca za lahke priklopnike.

TEHNIČNI PREGLED PRIKOLIC STARIH DO 8 LET
● Tehnični pregled prikolic starih do 8 let (po opravljenem prvem tehničnem pregledu):
- Priklopna vozila na vsaki 2 leti
- Lahki priklopniki, bivalni priklopniki ter priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg, na vsaka 4 leta
● Za priklopna vozila, za katera je bil tehnični pregled opravljen v sedmem letu starosti, naslednji tehnični pregled opravi v devetem letu starosti vozila.
● Tehnični pregled se opravlja glede na datum prve registracije pri pooblaščeni organizaciji za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil.
● Za lahke priklopnike pooblaščene organizacije za tehnične preglede vozil skladno s 190. členom Zakona o varnosti cestnega prometa izdajo potrdilo, ki velja kot dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu. Na njem je določen rok, ko mora vozilo opraviti naslednji tehnični pregled.
● Za lahke priklopnike, ki so že označeni z nalepko, se ob poteku veljavnosti prometne nalepke izda pri tehničnem pregledu vozila potrdilo o opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti motornega oziroma priklopnega vozila.
● Za nove lahke priklopnike, ki imajo prvi tehnični pregled štiri leta po prvi uporabi, se izda potrdilo o tehnični brezhibnosti na podlagi predloženega potrdila o skladnosti, ki namesto številke zapisnika o tehničnem pregledu vsebuje številko potrdila o skladnosti. To potrdilo lahko izda tudi upravna enota.

Za vozilo, za katero se predloži ustrezno dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu vozila v eni od držav članic EU, ki ni starejše od 30 dni od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja, se stranki izda potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu, v evidenci registriranih vozil pa se vpiše le rezultat tehničnega pregleda.

TEHNIČNI PREGLED PRIKOLIC STAREJŠIH OD 8 LET
● Tehnični pregled vozil, starejših od osem let, se opravi najmanj enkrat na leto.
● Lahki priklopniki, bivalni priklopniki ter priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg, morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta.

ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST POSKRBI NAŠ SERVIS

ŽELIMO VAM VARNO VOŽNJO S TEHNIČNO BREZHIBNO PRIKOLICO

Originalne dele prodajamo v internetni trgovini